Prof. Dr. AYDIN GÜREL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. AYDIN GÜREL

T: (0282) 250 2103

M agurel@nku.edu.tr

W agurel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: HOHENHEİM ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1980-1986
Tez: Kacardoğanşalı Modernisierungstendenzen in einem Ost Türkischen Dorf (1986)
Yüksek Lisans
Üniversite: HOHENHEİM ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları:
Tez:
Lisans
Üniversite: HOHENHEİM ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZİRAAT
Öğrenim Yılları: 1974-1980
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Başlangıç
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2005-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1999-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Anabilim Dalı Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2000-2005
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Berater /Danışman) LOHNSTEURBERATUNG BADEN WÜRTTEMBERG (ALMANYA) 1993-1994
Lehrer im Angestelltenverhaeltnis ROBERT MAYER SCHULE (ALMANYA) 1985-1992
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Kırsal Kalkınma
Tarım Politikası
Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Irmak E., Gürel A., Girişimcilik ve Kooperatiflerde Tarımsal Yayımın Mevcut Durumu, 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 2017.
Araştırma Notu
2. Özkan E., Gürel A., Kırsal Alandaki Bazı Kalkınma Göstergeleri Açısından Arazi Toplulaştırma Uygulamalarının İncelenmesi, Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Tunceli, 2017.
Araştırma Notu
3. Gürel A., Irmak E., osyal Ekonomik Ağ Açısından Enerji Üreten ve Tüketen Kooperatif Modeli, 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 2017.
Araştırma Notu
4. Gürel A., Bitki Hastalıkları, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarında Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Etkinliğinin Analizi, Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri’ 2016” 14- 17 Nisan 2016, Antalya, 2016.
Diğer
5. Gürel A., Gıda Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Etmenlerin Analizi, Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri’ 2016” 14- 17 Nisan 2016, Antalya, 2016.
Araştırma Notu
6. Gürel A., İyi Tarım Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Sürecinde Uygun Eğitim Metotlarının Belirlenmesi, Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri’ 2016” 14- 17 Nisan 2016, Antalya, 2016.
Araştırma Notu
7. Gürel A., Organik Üretimin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasında İletişim Tekniklerinin Rolü, Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri’ 2016” 14- 17 Nisan 2016, Antalya, 2016.
Araştırma Notu
8. Gürel A., Tarımsal İlaç Kullanımında İletişim Tekniklerinin Etkinliği, Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Günleri’ 2016” 14- 17 Nisan 2016, Antalya, 2016.
Araştırma Notu
9. Gürel A., AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Gıda Güvenliğinin Mevcut Durumu, Dünya Tecrübesi ve Müasir Prioritetler, Beynelxalq Elmi-Praktik Konfrans, Gence-Azerbaycan, 2015.
Araştırma Notu
10. Gürel A., Erden C., Gıda Güvenliğinin Benimsenmesinde Eğitim ve Bilinçlendirme Yöntemleri, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, 2015.
Araştırma Notu
11. Şenel Z., Gürel A., Girişimci Kadınlar ve İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Engel ve Fırsatların Analizi, Siirt Üniversitesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (TUTAD, 2015.
Araştırma Notu
12. Gürel A., Gündüz A., Organik Üretimin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği: Trakya Bölgesi Arı Yetiştiriciliği Örneği, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, 2015.
Araştırma Notu
13. Gürel A., Şentürk C., Sağlıklı Üretimde Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Mevcut Durumu: Edirne İli Çeltik Üretimi Örneği, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, 2015.
Araştırma Notu
14. Gürel A., Erden C., Türkiye’de Gıda Güvenliğinin Mevcut Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, 2015.
Araştırma Notu
15. Gürel A., Global Climate Change and Adaptations in Agriculture, BENA Journal of Environmental Protection And Ecology, 2012.
Araştırma Notu SCI
16. Gürel A., Humus Biyogaz Döngüsü ve Biyogaz Atıklarının Humus Etkisi, Türkiye I. Ulusal Humik Madde Kongresi, 2012.
Araştırma Notu
17. Gürel A., Gündüz A., Trakya Bölgesinde Organik Arıcılık Olanakları, Trakya Bölgesinde Organik Arıcılık Olanakları, 2012.
Araştırma Notu
18. Gürel A., Gündüz A., Trakya Bölgesinde Organik Arıcılık Olanakları, Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 2012.
Araştırma Notu
19. Gürel A., Şenel Z., Environment Education in Agricultural Engineering, VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 2011.
Araştırma Notu
20. Gürel A., Higher Education in Turkey in the EU Harmonization Process: An Analysis of Living Conditions of Agricultural Engineerin Students with a Comparison Between Genders, , Turkish Studies, 2011.
Araştırma Notu SCI
21. Gürel A., Gönen S., Şenel Z., Kestane Şekeri Üretimi ve Pazar Olanaklarının Geliştirilmesi, I. Uluslararası Adriyatik´ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2010.
Araştırma Notu
22. Şenel Z., Gürel A., Kırsal Kalkınma Açısından İletişim ve Girişimcilik İlişkisi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 2010.
Araştırma Notu
23. Şenel Z., Gürel A., Kırsal Kalkınma Açısından İletişim ve Girişimcilik İlişkisi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 2010.
Araştırma Notu
24. Gürel A., Şenel Z., Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 2010.
Araştırma Notu
25. Gürel A., Şenel Z., Global Climate Change and Its Effects to Agriculture, International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, 2009.
Araştırma Notu
26. Gürel A., Koç F., An Investigation on the Spreading of the Silage Production in Turkey: An Example for the Administration of Agricultural Directorate of Tekirdag Province, American Journal of Applied Sciences, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
27. Gürel A., Koç F., An Investigation on the Spreading of the Silage Production in Turkey: An Example for the Administration of Agricultural Directorate of Tekirdag Province, American Journal of Applied Sciences, 2005.
Araştırma Notu SCI
28. Gürel A., Organizations and Activities of a New Leading Farmer Extension Model in Turkey, American Journal of Environmental Sciences, 2005.
Özgün Makale SSCI
29. Gürel A., Problematik der landwirtschaftlichen Offizialberatung in der Türkei im Hinblick auf den EU-Beitritt, Berichte Uber Landwirtschaft, 2005.
Özgün Makale SSCI
30. Gürel A., Lage und Erwartungen der Studierenden an der landwirtschaftlichen Fakultät Tekirdag der Universität Thrakien, Verband Deutsch-Türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V, 2003.
Araştırma Notu
31. Gürel A., Survey on the students of departments of animal science of faculty of agricultture, Departments of Animal Science Second Joint Meeting of the Balkan Countries , 2003.
Araştırma Notu
32. Gürel A., Soysal M., Özder M., The Outlines and Importance Turkish Animal Husbandry in Turkish Economy Comparing with E. U. Countries, Departments of Animal Science Second Joint Meeting of the Balkan Countries , 2003.
Araştırma Notu
33. Planck U., İnan İ., Güğrel A., Die soziale Situation der ländlichen Haushalte und das Innovationsverhalten der Haushaltsvorstände in türkisch Thrakien, Zeitschrift für Land- und Agrarsoziologie, 1998.
Araştırma Notu
34. Gürel A., Kromka F., Fortschreitende Modernisierung in der türkisch-thrakischen Landwirtschaft: Bildung, Entwicklung Ländlicher Raum, 1998.
Araştırma Notu
35. Gürel A., Tarım Kooperatiflerimizde Görülen Tarımsal Yayım Hizmeti Eksikliği, Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 1996.
Araştırma Notu
36. Gürel A., Neue Wege der landwirtschaftlichen Beratung in der Türkei, Verband Deutsch-Türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V, 1995.
Araştırma Notu
37. Gürel A., Zustand und Modernisierungstendenzen der Azari Türken in der Iğdır Ebene, Ost-Anatolien, Verband Deutsch-Türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V, 1992.
Araştırma Notu
38. Gürel A., Senel Z., Causes of Global Climate Change and It’s Effects on Agriculture, 1st International Congress on Global Climate Change and. Agriculture .
Araştırma Notu
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Gürel A., Enerji Tarımı ve Örgütlenme Modeli, TMMOB Bursa, 2016.
Araştırma Notu
2. Gürel A., Kırsal Kesimde Enerji Potansiyeli ve Çiftçi-Örgüt-Tesis Modeli: Tekirdağ İli Örneği, Türkiye Kimya Derneği, 2016.
Araştırma Notu
3. Gürel A., Küresel İlkim Değişikliği ve Tarımda Adaptasyon, TMMOB Bursa, 2016.
Araştırma Notu
4. Gürel A., Vatansever Ç., Saraçoğlu G., Yıldız T., Sütçü T., Ateş L., Kaduna ve İstihdam, Toprak Ofset Matbaacılık, Tekirdağ, 2012.
Diğer
5. Adiloğlu S., Şenel Z., Adiloğlu A., Gürel A., Bitki Besin Elementlerinin Toprağa Doğal Yollarla Kazandırılması ve Bu Konuda Üreticileri Bilinçlendirme Yöntemleri, GAP VI. Tarım Kongresi, 2011.
Araştırma Notu
6. Şenel Z., Adiloğlu S., Gürel A., Adiloğlu A., Doğal ve Organik Ürünlerin Markalaşmasında Kitle Yayım Metotlarının Rolü, GAP VI. Tarım Kongresi, 2011.
Araştırma Notu
7. Gürel A., Biyogaz Üretiminin Gelişimi ve Ekonomikliği, VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bursa., 2010.
Araştırma Notu
8. Gürel A., Kırsal Kalkınma Yatırımları Açısından Hayrabolu’da Üretici Davranışları, Hayrabolu Değerleri Sempozyumu, Hayrabolu, Tekirdağ, 2010.
Araştırma Notu
9. Şenel Z., Gürel A., Küresel Ekonomik Krizin ve İklim Değişikliğinin Ekolojik Tarımın Yaygınlaşmasına Etkileri, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2010.
Araştırma Notu
10. Şenel Z., Gürel A., Küresel Ekonomik Krizin ve İklim Değişikliğinin Ekolojik Tarımın Yaygınlaşmasına Etkileri, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2010.
Araştırma Notu
11. Gürel A., Malkara’da Kırsal Halkın Yeniliklere Karşı Davranışlarını Etkileyen Etmenler, Malkara Değerleri Sempozyumu, Malkara, Tekirdağ., 2010.
Araştırma Notu
12. Gürel A., Şenel Z., Tarım ve İklim Değişikliği İlişkisinde Alınması Gereken Önlemlerin Tarımsal Yayım Açısından İrdelenmesi, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2010.
Araştırma Notu
13. Gürel A., Tekirdağ İlinin Keşfedilmeyen Değerlerinden Biyogaz Potansiyeli, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu, Tekirdağ., 2010.
Araştırma Notu
14. Aydın B., Gürel A., Trakya Bölgesinde Sulama Yatırımlarına Çiftçi Katılımı ve Bunu Etkileyen Bazı Sosyo-Ekonomik Faktörler, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 2010.
Araştırma Notu
15. Gürel A., Şenel Z., Ekolojik Tarım Danışmanlığı, Avrasya Tarım 2009, 2009.
Araştırma Notu
16. Şenel Z., Gürel A., Ekolojik Tarım Organizasyonları, Avrasya Tarım 2009, 2009.
Araştırma Notu
17. Gürel A., Yavuz O., Elektronik Ticaret Danışmanlığı, VIII Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa,, 2008.
Araştırma Notu
18. Gürel A., Avrupa Birliğine Girerken Türkiye’de Tarımsal Eğitim ve Öğretim Yapan Öğrencilerin Mevcut Durumuna Kısa Bir Bakış, Türktarım Dergisi, ss. 149, 2003.
Derleme Makale
19. Özkan E., Gürel A., Sosyo-Ekonomik Yapının, Arazi Toplulaştırmasının Benimsenmesindeki Önemi, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 2000.
Araştırma Notu
20. İnan İ., Gürel A., Gaytancıoğlu O., Oraman Y., Önder Çiftçi Projesinin Kırsal Kalkınmadaki Etkinliği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, 1999.
Araştırma Notu
21. Gürel A., Süt Veriminde İthal Sorunlar ve Tarımsal Yayım Hizmeti, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999.
Diğer
22. Özkan E., Gürel A., Arazi Toplulaştırma Projelerinde Çiftçi Katılımı ve Katılımı Arttırıcı Önlemler, I. Tarım Kongresi, Aydın, 1998.
Araştırma Notu
23. Gürel A., Kromka F., İnan İ., Atatürk İlkeleri Işığında Kırsal Toplumumuzun Eğitime, Ailede Otoriter Yapıya ve Teknolojik Yeniliklere Karşı Davranış Değişimi ve Türkiye AB İlişkileri Açısından Önemi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998.
Diğer
24. Avşar F., Gürel A., Gümrük Birliğine Giriş ve Türk Tarımı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası , 1996.
Derleme Makale
25. Gürel A., Gümrük Birliğinin Tarıma Etkileri ve Çözüm Önerileri, 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, 1996.
Araştırma Notu
26. Gürel A., Gümrük Birliği ve Tarım, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1996.
Derleme Makale
27. Gürel A., Karabezirgan Köyünün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Trakya’da Kırsal Bölgede Kalkınmayı Engelleyen Faktörler ve Çözüm Önerileri, II. Tarım Ekonomisi Kongresi, 1996.
Araştırma Notu
28. Gürel A., Özel Çiftçi Örgütünün Kuruluşu ve Çalışması; Tekirdağ Alman Projesi Örneği, MMO Yayın No: 183, 1996.
Araştırma Notu
29. Gürel A., Sulamada Tarımsal Yayımın Yeri ve Önemi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1996.
Diğer
30. Özkan E., Gürel A., Trakya’da Uygulanan Arazi Toplulaştırmalarının Kırsal Alanda Verimliliğe Etkileri, II. Tarım Ekonomisi Kongresi, C. 2, Adana, 1996.
Araştırma Notu
31. Gürel A., Karahalil G., Ziraat Mühendislerimizin Eğitim-Öğretim, İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri, MMO Yayın No: 183, 1996.
Araştırma Notu
32. Gürel A., İthal İnek Bulunduran Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sorunları, Tarım Ekonomisi Derneği, 1995.
Araştırma Notu
33. Gürel A., Gaytancıoğlu O., Özkam E., Trakya Tarımının Yapısal Durumu Örgütlenmede Yayım Eksikliği ve Çevre Sorunları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1995.
Araştırma Notu
34. Gürel A., Ülkemiz Tarımının Yapısı ve Hayvancılığın Gelişmesinde Tarımsal Yayımın Rolü, Tarım Ekonomisi Derneği, 1995.
Araştırma Notu
35. Gürel A., Almanya’da Tarımsal Yayım, Tarım Ekonomisi Derneği, 1994.
Araştırma Notu
36. Gaytancıoğlu O., Gürel A., Dış Ticaretimizde Tarımın Yeri Ve Dünya Ticaret Ve Tarifeler Genel Anlaşmasının(Gatt) Türk Tarımına Etkileri, Tarım Ekonomisi Derneği, 1994.
Araştırma Notu
37. Gaytancıoğlu O., Gürel A., Hayvancılığımızın Günümüzdeki Durumu Ve Damızlık İnek İthaltının Hayvancılığımıza Etkileri, Tarım Ekonomisi Derneği, 1994.
Araştırma Notu
38. Gürel A., Atatürk İlkeleri Işığında Ziraat Mühendisliği ve Tarımsal Yayım Eğitiminin Değerlendirilmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi.
Diğer
39. Şenel Z., Gürel A., Küresel Ekonomik Krizin ve İklim Değişikliğinin Ekolojik Tarımın Yaygınlaşmasına Etkileri, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi.
Araştırma Notu
Uluslararası Projeler
1. Gürel, A. 1986, Kacardoğanşalı Modernisierungstendenzen in einem Ost Türkischen Dorf”, Hohenheim Üniversitesi, Doktora Tezi, Hohenheim Üniversitesi, Yürütücü.
Ulusal Projeler
1. Gürel, A.1996, Landwirtschaft und Lage der Agrarberatungen in Tekirdağ/Thrazien-Türkei -Am Beispiel: Das Dorf Karabezirgan bei Tekirdağ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
2. Gürel, A.; 1996, Tekirdağ Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesinde Görev Yapan Yayım Elamanlarının Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma,T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın No: 246, Araştırma No: 93, Tekirdağ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
3. Gürel, A.; Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, –Silaj Yapımının Benimsetilmesi Örneği-, Yayın No: 271, Araştırma No: 103, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
4. Gürel, A., 2015, Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinin Kırsal Kalkınmada Etkinliği: İstanbul İli Silivri İlçesi Örneği, Proje No: NKUBAP.00.24.AR.14.14, Tekirdağ., BAP, Yürütücü.
5. Gürel, A. 1996, Tekirdağ Önder Çiftçi Gruplarında Uygulanan Tarımsal Yayım Hizmeti Modeli ve Yayım Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma, Yayın No: 245, Araştırma No: 92, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
6. Gürel, A, 1998, Sosyo-Ekonomik Açıdan Trakya Bölgesinin Tarımsal Yapısı, Yayın No: 263, Araştırma No: 28, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ,, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
7. Gürel, A.; 1998, Malkara İlçesinde Ayçiçeği Üreticilerinin Teknolojik Yeniliklere Karşı Davranışlarını Etkileyen Etmenler Üzerine Bir Araştırma, Yayın No: 262, Araştırma No: 90, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
8. Gürel , A, 2014, Marmara Bölgesinde Mantar Üretimi Ve Değerlendirilmesi, NKUBAP.00.24.AR.12..12 nolu proje, Terkirdağ, BAP, Yürütücü.
9. Gürel, A., İnan, İ.H., Gaytancıoğlu, O., Oraman, Y, 1998, Tekirdağ İlinde Alman Tarımsal Yayım Modeli ve Bu Modelin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Araştırma Raporu, Proje No: T.Ü.A.F – 93, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ,, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
Üyelikler
DAAD (Alman Akademik Değişim Merkezi - Deutscher Akademischer Austauschdienst - German A, Üye.
Türk-Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği (Verband Deusch-Türkischer Agrar und Naturwis, Üye.
Ziraat Mühendisleri Odası, Üye.
TEMA Vakfı, Tekirdağ, Üye.
Tarım Ekonomisi Derneği, Üye.